CÁC LỚP HỌC ĐANG DIỄN RA

Khóa học Tên lớp Ngày học Thời gian Tiếng hàn Sơ cấp 1 SC1.1 Thứ 2,4,6 8h30 – 10h30 SC1.2 Thứ 3,5,7 8h30 – 10h30 SC1.3 Thứ 2,4,6 17h30 – 19h30 SC1.4 Thứ 3,5,7 17h30 – 19h30 Tiếng hàn Sơ cấp 2 SC2.1 Thứ 2,4,6 14h00 – 16h00 SC2.2 Thứ 3,5,7 14h00 – 16h00 Tiếng […]

Chương trình đào tạo khóa học Tiếng Hàn

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc đang ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội về đào tạo và nghiên cứu về đất nước Hàn Quốc […]