Trung tâm đào tạo và Hợp tác Quốc tế HBU

  • Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 024-6688-3309
  • Hotline: 0913-024-677 / 0868-914-428