Hàn Quốc chính thức tăng lương cho lao động lên tới 6470 won/giờ vào năm 2017

Liên tiếp là những tin vui cho lao động Việt Nam, khi thị trường việc làm Hàn Quốc đã mở cửa trở lại cho người Việt Nam. Và bây giờ là tiếp tục tăng lương cho người lao động vào năm 2017.

Năm 2017 thu nhập cho người lao động là 6.470Won/giờ

1. Chính thức tăng lương cho lao động đang làm việc tại Hàn Quốc là 6.470 won/giờ
Sau đúng 15 lần gặp mặt, bàn hội thảo thì cuối cùng vào ngày 16/07/2016 Chính Phủ Hàn Quốc quyết định tăng lương cơ bản năm 2017 là 6470 Won/ giờ ( 130.000VNĐ/ giờ)

Bộ việc làm và lao động Hàn Quốc quyết định tăng lương năm 2017

Như vậy, chỉ sau 2 năm Hàn Quốc đã nâng mức lương tối thiểu cho người lao động lên tới 15.4%so với cùng kì năm 2015.

Tăng lương trong năm 2014 là 7,2%, năm 2015 là 7,1%,
năm 2016 là 6,1%, và năm 2017 là 7,3%

Thu nhập tối thiểu của người lao động là 1.352.230 won/ tháng ( 26.5 triệu VNĐ) tương đương 1 tuần làm việc 5 ngày, 1 ngày làm việc 8 giờ, 1 tháng là 209 giờ.

Lương cơ bản cho lao động năm 2016 là 6.030 Won/giờ

2.  Công thức tính lương tối thiểu đi Xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2017


Chính thức áp dụng tính lương cho lao động từ năm 2017 là 6.470W/giờ

Quy định Công ty làm 44h/ tuần

Số thời gian làm việc theo quy chế là:
– 226 h x 6,470w = 1,462,220w (lương căn bản )
– 226 h = 4.34 tuần x 52 h (quy định giờ làm việc trong 1 tuần)
– 52 h = trong tuần(thứ 2~thứ 6) 5 ngày x 8 h + 4 giờ thứ bảy + 8 h ngày lễ, chủ nhật.
(Riêng ngày chủ nhật người lao động không làm vẫn được tính làm 8h)

Quy định công ty làm 40h/ tuần

Số thời gian làm việc theo quy định là:
– 209 h x 6,470w = 1.352.230 w
– 209 h = 4.34 tuần x 48 giờ (quy chế thời gian làm việc trong 1 tuần)
– 48 h = trong tuần(thứ 2~thứ 6) 5 ngày x 8 h + 8 h ngày lễ chủ nhật
(Riêng ngày chủ nhật NLĐ không làm vẫn được tính làm 8h)

Thu nhập làm tăng ca

Ngoài giờ làm việc cơ bản (một ngày 8 h) sẽ được tính theo 150%.
6,470w x 150% = 970.500w

Trợ cấp làm đêm

– giờ làm đêm (từ 19 :00 đến 06:00) sẽ được tính theo 200%
VD : làm việc từ 19:00 giờ đến 07:00 (bao gồm 1 giờ nghỉ giải lao)
=> giờ cơ bản 8 h(19:00 – 04:00) : 8h x 6,470w = 51,760w
=> giờ làm thêm 3 h(04:00 – 07:00) : 3 h x 6,470w x 150% = 29,115w
=> giờ làm đêm 7 giờ(29 :00 – 06:00) : 7 h x 6,470 x 50% = 22,645w
=> tổng cộng: 48,240w + 31 ,135w + 28 ,105w = 96,480w

Trợ cấp làm vào ngày nghỉ

Được tính theo 5h làm việc:  6,030w x 5 h x 150% = 45,225w